top of page

2 tbsp.

Salt

PO8.jpg

KIROPRAKTIK

Kiropraktik är världens tredje största primärvårdsgrupp efter läkare och tandläkare. Kiropraktik tar hänsyn till hela din kropp och ser kost, motion, livssituation och nervsystem som ett sammanhängande nätverk. Det är en modern läkekonst och vetenskap vars målsättning är att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning.

Kiropraktik är rena grekiskan. Ordet kiropraktor kommer faktiskt från grekiskans "cheiro" (hand) och "praktos" (att göra). Kiropraktik är med andra ord ett hantverk och med hjälp av våra händer kan vi utföra en mängd olika, väldokumenterade behandlingar. 

Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Kiropraktik har rörelseapparatens besvär och sjukdomar som sitt huvudsakliga arbetsområde. En Kiropraktor företräder en välutbildad kår med internationellt godkänd akademisk utbildning och arbetar med att undersöka ryggradens leder, muskler och nerver för att identifiera spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. Efter en noggrann utredning av besvärets natur ges en diagnos. I fall där diagnosen är oklar, kan patienten bli remitterad för annan diagnostisk undersökning såsom slätröntgenundersökning. Om kiropraktorbehandling anses vara den bästa metoden för att hjälpa patienten sätts en individuellt anpassad behandlingsplan. 

Vad är kiropraktik?

Vanliga besvär

back.png

Ryggbesvär

Ryggvärk, ryggskott, ischias

neck.png

Nacke / Axlar

Nackspärr, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet i nacke och skuldror, axelbesvär, yrsel, diskproblem

legs.png

Ben / Fötter

Knäskador, stukningar, vrickningar, nedsatt rörlighet

arm.png

Armar / Händer

Musarm, stukningar, vrickningar, tennis-/golfarmbåge, domningar i armar och fingrar

Vad kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar skador eller besvär som orsakas av störningar i samspelet mellan leder, muskler och nervsystem. Det är alltid viktigt att se till patientens specifika situation och göra en noggrann diagnostisering. De vanligaste besvären som behandlas är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär och ryggbesvär under graviditet behandlas av kiropraktorn.

Behandlingplan

Behandlingsplanen består i huvudsak av manuell behandling. Det innebär manuella behandlingsmetoder såsom manipulation eller mobilisering i kombination med träning, töjning, råd om ergonomi samt egenvård. Utöver manuell behandling rekommenderas ibland receptfri smärtstillande- eller inflammationsdämpande medicin, om den bedöms gagna patientens besvärsbild. Ofta sker denna bedömning i samråd med patientens ordinarie läkare. Ibland krävs receptbelagd medicin eller andra behandlingsformer och då remitteras patienten till läkare (ordinarie eller specialistläkare) eller annan specialiserad vårdgivare som bäst anses kunna hjälpa patienten.

Hur går ett besök till?

1. Samtal med din kiropraktor 

Det första besöket börjar med en noggrann anamnes, vilken ska belysa din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att kiropraktorn ska få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att tillgodogöra dig behandlingen. Vidare är kiropraktorn mycket noggrann och välutbildad för att upptäcka symtom som bör behandlas av annan specialist.

2. Kiropraktorn undersöker

Här utför kiropraktorn en rad olika ortopediska, neurologiska samt kiropraktiska tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar kan förekomma.

3. Antal behandlingar 

Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar antalet behandlingar. 

4. Uppföljning 

Man behöver inte känna oro inför besöket hos kiropraktorn. En kiropraktisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta din kiropraktor om du har fler frågor.

bottom of page