top of page

NAPRAPATI

Liksom kiropraktiken, är naprapat en manuell behandlingsform som tar hänsyn till hela din kropp och ser kost, motion, livssituation och nervsystem som ett sammanhängande nätverk. Det är en modern läkekonst och vetenskap vars målsättning är att stimulera kroppens medfödda förmåga till självläkning.

Ordet naprapati kommer från tjeckiska "napravit" (att korrigera) och grekiska "pathos" l(lidande).  

 

Naprapati bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Naprapatin har rörelseapparatens besvär och sjukdomar som sitt huvudsakliga arbetsområde. En naprapat företräder en välutbildad kår med internationellt godkänd akademisk utbildning och arbetar med att undersöka ryggradens leder, muskler och nerver för att identifiera spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. Efter en noggrann utredning av besvärets natur ges en diagnos. I fall där diagnosen är oklar, kan patienten bli remitterad för annan diagnostisk undersökning såsom slätröntgenundersökning. Om kiropraktorbehandling anses vara den bästa metoden för att hjälpa patienten sätts en individuellt anpassad behandlingsplan. 

Vad är naprapati?​?

Vanliga besvär

back.png

Ryggbesvär

Ryggvärk, ryggskott, ischias

neck.png

Nacke / Axlar

Nackspärr, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet i nacke och skuldror, axelbesvär, yrsel, diskproblem

legs.png

Ben / Fötter

Knäskador, stukningar, vrickningar, nedsatt rörlighet

arm.png

Armar / Händer

Musarm, stukningar, vrickningar, tennis-/golfarmbåge, domningar i armar och fingrar

Vad kan en naprapat behandla?

En naprapat behandlar skador eller besvär som orsakas av störningar i samspelet mellan leder, muskler och nervsystem. Det är alltid viktigt att se till patientens specifika situation och göra en noggrann diagnostisering. De vanligaste besvären som behandlas är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär och ryggbesvär under graviditet behandlas av en naprapat.

Behandlingplan

Behandlingsplanen består i huvudsak av manuell behandling. Det innebär manuella behandlingsmetoder såsom manipulation eller mobilisering i kombination med träning, töjning, råd om ergonomi samt egenvård. Utöver manuell behandling rekommenderas ibland receptfri smärtstillande- eller inflammationsdämpande medicin, om den bedöms gagna patientens besvärsbild. Ofta sker denna bedömning i samråd med patientens ordinarie läkare. Ibland krävs receptbelagd medicin eller andra behandlingsformer och då remitteras patienten till läkare (ordinarie eller specialistläkare) eller annan specialiserad vårdgivare som bäst anses kunna hjälpa patienten.

Hur går ett besök till?

1. Samtal med din naprapat

Det första besöket börjar med en noggrann anamnes, vilken ska belysa din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att kiropraktorn ska få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att tillgodogöra dig behandlingen. Vidare är kiropraktorn mycket noggrann och välutbildad för att upptäcka symtom som bör behandlas av annan specialist.

2. Naprapaten undersöker

Här utför naprapaten en rad olika ortopediska, neurologiska samt kiropraktiska/naprapatiska tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar kan förekomma.

3. Antal behandlingar 

Naprapatisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar antalet behandlingar. 

4. Uppföljning 

Man behöver inte känna oro inför besöket hos naprapaten. En naprapatisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta din naprapat om du har fler frågor.

Plus_praktik_grön_logga.png
 • Varför får jag ont?
  De flesta ryggproblem uppstår i nacken eller i nedre delen av ryggen, korsryggen eller ländryggen. Det finns olika teorier om varför vi får ont i ryggen, t ex ojämn belastning, monotona arbetsuppgifter, dålig ergonomi, stress, psykisk ohälsa etc. En plötslig smärta kan många gånger vara svår att härleda. Du kan ha en skada som kroppen själv har hanterat med att kringliggande strukturer “tar över" funktionen från en skadad led, ligament, muskulatur eller bindväv. En liten snedbelastning kan flera år senare utlösa en akut smärta.
 • Hur fungerar den självläkande processen?
  En funktionsstörning påverkar nervsystemet som i sin tur signalerar smärta. Den kiropraktiska undersökningen och behandlingen fokuserar på att komma fram till vilka funktioner som är nedsatta och återställa dem för att ge kroppen förutsättning att själv ta hand de smärtor och symtom som uppstått. Det är positivt att du snabbt kommer till en kiropraktor med ditt rygg- och nackbesvär, du undviker onödigt lidande och din rehabilitering går snabbare.
 • Varför återkommer smärtan?
  Orsaken till dina smärtor finns inte bara i kroppen. För att bryta det mönster som skapade problemen, kan kiropraktorn utforma rehabiliteringsprogram tillsammans med dig. Ergonomsk rådgivning som kan bestå i egen motion, personligt utformad stretching eller andra tips om nödvändiga förändringar i din livssituation. Allt för att den kiropraktiska/naprapatiska behandlingen ska vara bestående.
 • Är smärtan farlig?
  Den senaste forskningen kring rygg- och nackbesvär pekar på att vi i de flesta fall ska fortsätta att vara aktiva trots att det gör ont, givetvis utifrån egen förmåga och smärta. Aktivitet gör att din rygg och nacke läker snabbare och mer skonsamt än om du är helt sängliggande. Tala med din kiropraktor/naprapat för råd kring din situation.
bottom of page