top of page
Sunset

RECONNECT TO NATURE
Utbildningar 2023/24

rc7.JPG

Service Name

Reconnect to Nature, är utbildningar som ligger i 2 olika steg. I varje steg fördjupar vi oss i hur vi kan hitta vår fria rörelse. Dagarna varvar mellan teori och praktik och vi växlar mellan att vara inomhus och utomhus.

 

Syftet med utbildningarna är att inspirera och sprida kunskap om vårt nervsystem, vår fot, vår spänst och vår ursprungliga rörelseteknik för hela kroppen.

 

Vårt mål är att hjälpa dig hitta din väg till modern hälsa, så att du kan känna dig fri i din egen kropp.

Utbildningarna är för dig som är nyfiken och vill utvecklas inom rörelse och rörelseteknik med utgångspunkt i hur naturen har menat att vi skall fungera.

 

Du måste gå utbildningarna i kronologisk ordning då kunskap och pedagogik bygger på varandra.

 

Välkommen!

rc99.JPG

Service Name

Reconnect to Nature – Steg 1
 

Steg 1 är öppen för alla oavsett tidigare erfarenhet, idrottslig bakgrund och med eller utan skadeproblematik. De fysiska utmaningarna är begränsade och den akademiska vikten är nedbantad för att göra så att alla/ lekmän kan ta till sig informationen. 
 

Målet med Steg 1 är att ni lär er grundläggande anatomi, neurologi och biomekanik med utgångspunkt i och ur vår fot.  

Vi berör ämnet Salutogenesis vs Pathogenesis (friskt vs sjukt) och förklarar hur du kan använda dessa två perspektiv för att analysera och förbättra din funktion och därmed minska dina symptom och skador.
 

Du lär dig kring grundläggande träning i syfte att hjälpa dig stärka grundläggande funktionalitet i dina fötter och därmed ha verktygen för att skapa en stabil bas att stå på, i ditt liv och i din träning. 

reconnect.JPG

Reconnect to Nature – Steg 2
 

Detta steg kräver något högre funktion i/hos deltagarna då vi utforskar gränserna för vår funktionalitet. Att regelbundet träna och röra på dig är en förutsättning för att du fullt skall kunna tillgodogöra dig detta steg. 

Dag 2 spenderar vi i princip hela dagen ute i naturen,
kläder efter väder krävs.

Målet med Steg 2 är att du får en fördjupad kunskap kring anatomi, Neurologi och Biomekanik av foten med angränsande strukturer. 

Återkoppllingen till Salutogenesis + Pathogenesis = sucess (friskt vs sjukt).

Självdiagnostik och funktionell analys i oss själva med målet att efter att ha identifierat svagheter hitta sätt att stärka dessa svagheter. Allt för att skapa en plan för att lösa dina eventuella dysfunktioner och återgå till optimal funktion. 
 

Steg 2 är mer specifik i vad vi tränar, vad vi lägger fokus på för att hitta funktionella problem och åtgärda dem.  Du lär dig att identifiera när du behöver hjälp för att återfå din naturliga funktionalitet. 

Service Name

Connect to Nature_14.JPG

ARRANGERA ”RECONNECT TO NATURE” UTBILDNINGAR TILLSAMMANS MED PLUSPRAKTIK

bottom of page