top of page
IMG_7030.jpeg

ULTRALJUD

Med hjälp av diagnostiskt ultraljud kan man se mjukdela inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Ultraljudsundersökninen ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig. Ultraljudsdiagnostik är ofta också ett viktigt verktyg att mäta resultatet av behandling. Vänligen kontakta på telefon för bokning. 

11_edited.jpg
IMG_8059_edited.jpg
bottom of page