top of page
IMG_7030.jpeg

ULTRALJUD

11_edited.jpg

Med hjälp av diagnostiskt ultraljud kan man se mjukdela inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Ultraljudsundersökninen ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig. Ultraljudsdiagnostik är ofta också ett viktigt verktyg att mäta resultatet av behandling.

Pris: 750 kronor. 

Vänligen kontakta oss på telefon eller mail för bokning. 

Tel: 044 12 90 40 
Mail: info@pluspraktik.se

bottom of page