top of page

VANLIGA FRÅGOR KRING SKOR, FÖTTER OCH LÖPTEKNIK

 

Är dämpning bra och skonsamt för leder?

Forskning visar att det inte går att hävda att dämpning skyddar eller förekommer skador och smärtor på leder. Det handlar snarare om den negativa effekten av repetitioner på hårda plana ytor. Det finns heller ingen forskning som stödjer alla de fördelar den moderna sportskoindustrin hävdar att deras skor har.
Bl.a. därför får butiker ej längre beskriva vad deras skor gör eller inte gör på deras skoväggar.

 

Behöver vi fotvalvsstöd och support?

Nej, inte generellt sätt! Det handlar snarare om att vi skall ha en stark fot som fungerar som naturen menar. Det handlar heller inte om du har ett högt eller lågt valv utan snarare om funktion och styrka. Däremot ser vi tydligt att ju mer dämpning vi har hårdare tenderar vi att landa på våra fötter då inte får någon sensomotorisk feedback mellan fot och hjärna. Det innebär att vi kan fortsätta att göra ”fel” väldigt länge till vi till slut får problem, oftast någon annanstans än foten.  

 

Påverkar skor min löpteknik?

Tveklöst JA! ”Heel Strike & Over Stride” och onaturliga vadpåfrestningar varierar kraftigt och påverkas oerhört mycket av vad du har på fötterna. Löpning handlar om något, om fotarbete. Hjärnan hämtar otroligt mycket information från foten. Denna information kallas proprioception och är avgörande för god och naturlig rörelseteknik. Ju mer dämpning/materiel du har mellan fot och mark ju mindre information får hjärnan tillgång till. Forskning visar tom att den totala belastningen tenderar att öka ju mer dämpning vi har i skorna. Detta är kopplat till ”Heel Strike & Over Stride” då kraften hamnar högre upp i den s.k. kinetiska kedjan.

 

Motverkar stabila och uppbyggda löparskor skador?

 

Nej! Trots att det säljs mer av denna typ av skor så sjunker inte mängden skador vi ser inom löpning. Det går alltså inte att sätta likhetstecken mellan stabila och uppbyggda skor och ”inga skador”. Tvärtom! En stabil och uppbyggd sko låser rörelse och passiviserar muskler och styrka. Till slut når vi därför stadiet av en dysfunktionell och svag fot. Fotens muskulatur och övriga strukturer skiljer sig på sättet inte från övriga kroppen.

 

Är det skillnad att springa på hårda plana ytor eller i skogen/naturen?

 

Ja! Det är två olika ”sporter” som kräver olika kompetenser. När vi springer på hårda och plana ytor tenderar vi att bli mer skadade pga. ett repetitivt rörelsemönster. För att klara av att springa på hårda plana ytor kräver många mycket dämpning i skorna vilket ofta leder till ett onaturligt rörelsemönster, vilket i sin tur leder till skador och smärtor. Att springa på hårda plana ytor kräver i grund och botten extremt god löpteknik då det repetitiva tenderar skada oss om det inte är ”korrekt”.

 

Att springa i naturen kräver kompetensen, att du kan läsa av naturens alla element. Fördelen att springa naturen är det asymmetriska, vilket leder till att vi aldrig repeterar ett rörelsemönster. Däremot kräver löpning i naturen att vi är starka och rörliga i ett mer 3D perspektiv. Mer berg och skog åt människan!

 

Är pronation farligt och fel?

 

Nej! Ett mänskligt steg går naturligt från supination (utåt) till pronation (inåt) och är absolut inte något vi skall motverka. Tvärtom! Däremot skall vi inte överpronera (kollapsa i foten) då det leder till skador och smärtor. Det handlar dock inte om högt eller lågt fotvalv utan snarare om funktion och huruvida du har en stark eller svag fot.

 

Är inlägg och gjutna sulor bra för mig och mina fötter?

 

Både Ja och Nej! Har du en skada/smärta som är så stark att din vardag inte fungerar kan det vara av stor nytta att, under en kort period avlasta och hjälpa kroppen till en korrekt position. Utmaningen med detta är att det bara skall användas i den akuta fasen. Därefter måste dom bort (likt gipset efter ett benbrott) för att foten åter skall börja röra sig fritt och få en chans att bygga muskler och vitalitet. Många behåller inläggen och sulorna och blir till slut ”beroende” av dom vilket leder till en än mer svag och dysfunktionell fot, vilket i sin tur leder till försvagade vader och ben och andra symtom upp i kroppen.

 

Skall vi landa på framfoten när vi springer?

 

Detta är en av de senaste årens största myter och valda sanningar. Vår fotosättning är ett resultat av vad du gör, främst i baksida låg och rumpa (där själva steget sitter) och är inget du alls ska fokusera på eller sträva efter. Hur en naturlig fotisättning är beror på dels vilken hastighet du springer i, dels vilket underlag du springer på och om det är uppför eller nerför. Fokusera INTE på din fotisättning utan hitta istället tillbaka till ”var i kroppen” själva steget sitter.

 

Varför är formen på en sko så viktig?

 

Formen på en sko är avgörande för om foten (främst stortån) tillåts ha en naturlig form. Stortåns vinkel skall vara rak då det är kroppens ankare och är avgörande för hur kraften rör sig upp mot knäled, höft och tillbaka ner i foten. Läs om detta på www.pluspraktik.se under fliken ”skor”.

bottom of page